Tento web již nebude aktualizován.

Od února 2015 má náš sbor nové webové stránky. Najdete je na adrese:

www.casdhranice.cz